Koranti

Skupina korantov, ki so jo sestavljali fantje iz vasi Dornava in Mezgovci, je obstajala že nekaj let prej, a se je  leta 1996 kot Sekcija koranti priključila k TED Lükari. Od kar sta se društvi TED Lükari Dornava in Turistično društvo Mežica pobratili, se skupina korantov tradicionalno vsako leto na pustno soboto udeležuje pustne povorke v Mežici.

Obiskali so vsa večja mesta po Koroškem. Koranti se udeležujejo tudi drugih povork,  kot so Kurentovanje na Ptuju, Fašenk po dornavsko, povorke v Markovcih, Bukovcih, Cirkulanah, Mozirju, obiskali smo Klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje invalidnih otrok v Kamniku, « Vedro« na Stari Gori in sodelovali na kar nekaj prireditvah v Prekmurju. Skupaj s koranti iz Markovec so se udeležili prireditve «Krampusfest» v Gleisdorfu v Avstriji.

Nekaj članov je v to sekcijo vključenih že od vsega začetka,  nekatere pa so že nadomestili mlajši.

Člani Sekcije koranti so aktivni pri večjih delih in organizaciji društvenih prireditev.

SEKCIJO VODI – FRANC ČEH