Otroška folklora

Otroška folklorna skupina Mladi Lükari – OŠ Dr. Franja Žgeča Dornava

Člani folklorne skupine so naši najmlajši aktivni člani, ki pod mentorstvom  učiteljice Darinke Žnidarič spoznavajo kulturno dediščino s plesom.   

Vse od ustanovitve društva pa do danes naši plesalci nastopajo na Lükarskem prazniku. Tako  popestrijo prireditev in pokažejo, da so naš podmladek . Vsa leta delovanja otroške folklorne skupine jim TED Lükari stojimo ob strani.  Kupili smo jim novo otroško nošo in jih tako še bolj motivirali za nadaljnje delo.

Na vajah plesalci spoznavajo in ohranjajo otroške igrice, pesmi, običaje in plese iz zapuščin babic in dedkov. Obnavljajo že pozabljene otroške igrice, ki jih je vredno varovati, hraniti, poznati in predajati naprej mlajšim rodovom.

Mladi folkloristi nizajo vrsto nastopov na gostijah, občnih zborih, kulturnih prireditvah v šoli in v občini. Veliko nastopajo po Sloveniji v družbi s starejšimi lükari. Želja po druženju, ljubezen do ljudskosti, petja in žlahtne preteklosti so nitke, ki nas nevidno prepletajo. Kaj ostane tako majhnemu narodu v trajno oporo?  Ljudske pesmi, plesi in noše so del naše preteklosti, so korenine, iz katerih smo zrasli. Smo, kar smo, in ostanimo avtohtoni.