Ljudske pevke

“Lükarce”

Ljudska pesem sodi v najstarejši del kulturne dediščine. Bistveno je povezana s šegami in dogodki iz vsakdanjega in prazničnega življenja slovenskega človeka. Njeni začetki, ki segajo globoko v preteklost, se bodo lahko ohranili v prihodnost, če se ji ne bomo sami odrekli.

Verjetno so si tako mislile tudi začetnice ljudskega petja v Dornavi. Lepe slovenske ljudske pesmi so začele prepevati že 1986. leta Neža Žgeč, Marija Cigula, Otilija Rep, Angela Vogrin in Terezija Kvas. Prva voditeljica ljudskih pevk je bila Terezija Kvas. Ko je bilo ustanovljeno TED Lükari, se mu je skupina priključila. Pevke so se v letih delovanja večkrat menjale. Od leta 2010 prepeva v skupini 8 pevk: Neža Čuš, Meta Peteršič, Marija Cizerl, Elizabeta Mislovič, Terezija Ciglar, Marica Čeh, Trezika Kristovič in Marija Belšak. Od leta 1996 jih vodi Neža Čuš.

Ljudska pesem se močno razlikuje od umetne. Zanjo je značilno, da se je pelo počasi, pesmi pa so imele veliko kitic. Porodile so se ob različnih veselih in žalostnih dogodkih. Prenašale so se iz roda v rod. Nekoč so ljudje prepevali veliko več kot danes. Peli so predvsem ob dolgih zimskih večerih, ko še ni bilo ne radia in ne televizije.

Ljudske pevke lükarce so se v vseh letih delovanja naučile veliko ljudskih pesmi in opravile številne nastope. V domači občini sodelujejo na različnih prireditvah: pojejo ob občinskih in lukarskih praznikih, na občnih zborih, proslavah, različnih obletnicah. Redno sodelujejo tudi na Medobčinski reviji ljudskih pevcev in godcev, ki jo vsako leto organizira JSKD Ptuj. Veliko so gostovale po sosednjih občinah, pot pa jih je zanesla tudi v tujino, v Liechtenstein, Avstrijo in Srbijo. Na vseh gostovanjih so bile prisrčno sprejete. Stkala so se nova prijateljstva, ostali so nepozabni spomini.

Ob deseti obletnici delovanja so ljudske pevke Neža Čuš, Ivanka Peteršič, Elizabeta Mislovič, Marija Cizerl, Marija Čuš, Marija Šešerko, Marija Zagoršek, Marjeta Peteršič in Terezija Vesenjak izdale kaseto, na kateri so se predstavile s 15. ljudskimi pesmimi. 15 let prepevanja pa so obeležile s samostojnim koncertom v kulturni dvorani v Dornavi. Prav posebej so se potrudile ob 20. obletnici delovanja. V decembru 2011 so povabile v goste 12 skupin ljudskih pevcev in godcev. Prireditev v vaški dvorani v Dornavi je izzvenela kot pravi praznik ljudskega petja in glasbe.

Takratna skupina je bila že v novi zasedbi, katere cilj je bil, do 25. letnice delovanja posneti novo zgoščenko. to jim je tudi uspelo.

Na jubilejnem koncertu 29.4.2016 so s številnimi pevskimi skupinami in godci zbranemu občinstvu, to novo zgoščenko tudi predstavile.

V tem letu so se tudi uvrstile na regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki ga organizira JSKD Ptuj. to je bil za skupino velik izziv, na katerega so se temeljito pripravile, kar se jim je tudi obrestovalo.

Izbrane so bile za Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki ga organizira JSKD Republike Slovenije za kulturno dejavnost.

Srečanje je potekalo na gradu Bogenšperk 19.11.2016.

Pevke druži veselje do petja in ohranjanja naše kulturne dediščine ter prenašanja znanja na mlajše. Še posebej so vesele, kadar lahko zapojejo skupaj z mladimi pevci iz OŠ dr. Franja Žgeča Dornava. Članice imajo redne tedenske vaje na Čüšekovi domačiji, kjer je sedež društva. V zimskem času pa v mali sejni sobi v večnamenski dvorani v Dornavi.

V sedanjem sestavu skupine prepevajo:

  • Neža Čuš,

  • Marjeta Peteršič,

  • Marija Cizerl,

  • Terezija Ciglar,

  • Elizabeta Mislovič,

  • Marija Belšak,

  • Marica Čeh,

  • Terezija Kristovič in

  • Anica Mihajlovič.